: 25 ไลค์ สูงสุด 10 โพสต์ต่อวัน
ราคา : 50.00 บาท
ระยะเวลา : 30 วัน


: 50 ไลค์ สูงสุด 10 โพสต์ต่อวัน
ราคา : 100.00 บาท
ระยะเวลา : 30 วัน


: 75 ไลค์ สูงสุด 10 โพสต์ต่อวัน
ราคา : 150.00 บาท
ระยะเวลา : 30 วัน


: 150 ไลค์ สูงสุด 10 โพสต์ต่อวัน
ราคา : 300.00 บาท
ระยะเวลา : 30 วัน


: 200 ไลค์ สูงสุด 10 โพสต์ต่อวัน
ราคา : 400.00 บาท
ระยะเวลา : 30 วัน